Giv et år

Giv et år til FDF og få meget mere igen.

Hvad laver en GEÅ-Medarbejder?

Som GEÅ medarbejder har du ansvaret for en masse forskellige opgaver deriblandt:

  • Indgår i den daglige drift af bycentret så det altid fremstår præsentabelt og imødekommende overfor brugere og lejere.   
  • Udfører praktiske opgaver. GEÅeren udfører mindre praktiske opgaver og assisterer ved rengøring efter behov.  
  • Står for det fælles spisningsarrangement Eat ‘n’ meet en gang om ugen, både planlægning, indkøb, madlavning og kontakt til frivillige.  
  • Virker som FDFs repræsentant for brugere og lejere af Bycenter Rysensteen. GEÅerne har ansvaret for tjek ind og tjek ud af lejere eller brugere – også udenfor normal arbejdstid.  
  • Virker som Rysensteens vagthavende. GEÅerne bemander huset efter behov i tidsrummet efter kl. 15.00 og i weekender og sikrer huset til weekend eller nat ved at gå lukkerunden.  
  • Planlægger og afvikler arrangementer i Bycenter Rysensteen i samarbejde med øvrige medarbejdere.  
  • Hjælpe med husets øvrige funktioner, fx hjælper GEÅerne forbundskontoret med praktiske opgaver, de hjælper kredsstartsteamet ifm. Opstart af nye kredse eller de hjælper kommunikationsafdelingen med at skrive for landsforbundets blade og medier  
  • Opdaterer og vedligeholder Rysensteens sociale medier.  
  • Tager initiativer i forhold til nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende i Rysensteens frivillige netværk.  
  • Planlægger, afvikler og udvikler arrangementer og initiativer på Rysensteen.