Giv et år

Giv et år til FDF og få meget mere igen.

Hvad laver en GEÅ-Medarbejder?

Som GEÅ medarbejder har du ansvaret for en masse forskellige opgaver deriblandt:

 • Driften af Rysensteen
 • Udføre praktiske opgaver, anvist af inspektøren eller defineret fælles på et husmøde.
 • Assistere kontoret omkring håndtering af pakker, breve mm.
 • Ansvar for tjek ind og tjek ud af lejere eller brugere – også udenfor normal arbejdstid.
 • Bemande huset efter behov i tidsrummet efter kl. 15.00 og i weekender, herunder at sikre huset til weekend eller nat ved at gå lukkerunden.
 • Planlægning, afvikling og udvikling af arrangementer og initiativer på Rysensteen.
 • SMUK-gudstjenester. GEÅerne er blevet hyret af Lyngby provsti til at udvikle og afholde anderledes konfirmandarrangementer. I forbindelse med dette modtager du også det eftertragtede Kirkepilot kursus som ruster dig til på bedste vis at udvikle og udføre kirkelige ungdomsarrangementer.
 • Som GEÅ skriver du også for forbundets blade, FLUX, BLUZ og Lederen og kommer ofte med input til månedens magasiner.
 • GEÅerne varetager også Rysensteens Facebook- og hjemmeside, opdaterer kalendere og bliver gjort bekendt med KredsCMS, som er det program de fleste kredshjemmesider er opbygget på.
 • Som GEÅ er du også den der holder Rysensteens frivillige netværk vedlige. På den måde opnår du et stort socialt netværk, samt gode brugbare kontakter.
 • Derudover kommer du også til at have en funktion til andre arrangementer som bl.a. Sing in, HB-stabsmøde, Medieweekend, kurser, samarbejde med lokale kirker og individuelle projekter.