Rysensteens historie

Kunne du tænke dig at vide lidt om Rysensteens historie, så læs nedenfor.

Frk. Engelhardts Pigeskole

Privatskole i Rysensteengade. Skolen er tegnet af arkitekt Georg Ebbe Wineken Møller. Laura Engelhardts skole, blev i 1881 oprettet som en lille privatskole. Hun var 25 år, da hun begyndte skolen i sine forældres lejlighed i Stormgade nr. 16. Undervisningen skulle begynde den 1. september, og den dag har skolen lige siden fejret som sin fødselsdag. Men allerede i 1895, da der var 283 elever i lejligheden, kunne skolen flytte hen i en ny skole, købt og opført af Laura Engelhardt selv. Bygningen lå - og ligger stadig - i Rysensteensgade 3. Laura Engelhardt boede selv i tagetagen. Fra august 1919 overtog Københavns kommune Laura Engelhardts skole, og Laura Engelhardt trak sig tilbage. Skolen er videreført som Rysensteens Gymnasium bag ved Hovedbanegården.

 

Skolen for tunghøre           

På et - i skrivende stund - uvist tidspunkt, blev Rysensteen omdannet til en særlig skole for tunghøre elever. Skolen adskilte sig markant fra samtidens almindelige folkeskoler. Det var f.eks. en skole uden kønslig adskillelse, hverken i skolegård eller i klasserne. Der var kun 15 elever pr. klasse, hvor andre skoler ofte havde op mod 36 elever pr. klasse. Rysensteens skole havde ingen eksamensmellemskole - kun "fri mellem" som det hed. Helt uvant for andre skoler sad eleverne i hestesko, og lærerne måtte ikke færdes bag ryggen af eleverne under undervisningen. Som en del af skolens indsats overfor de hørehæmmede elever. afholdtes der ugentlige høreprøver og månedlige lægeundersøgelser. Tugt var en del af skolens opdragelsespraksis, men på Rysensteens skole måtte lærerne ikke uddele lussinger til eleverne. Til gengæld blev spanskrøret flittigt anvendt. Alligevel var det en skole hvor eleverne - trods hørebesværet - lærte noget, dette skyldtes blandt andet de meget lave klassekvotienter.

 

Krigstiden 1944-45

I efteråret 1944 beslaglagde den tyske værnemagt Rysensteens skole og anvendte den til tyske flygtninge.

 

FDF/FPF overtager Rysensteen

På landsmødet i 1988 blev det besluttet at skabe et bycenter i København. Efter en del søgen fandt man en lukket skole i København i Rysensteensgade. Efter forhandlinger med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen købte FDF/FPF skolen i 1989 for 7,3 millioner kroner. Med frivillig og betalt arbejdskraft blev skolen ombygget til et FDF/FPF center, som blev indviet den 17. marts 1991 i overværelse af kirkeministeren, overborgmesteren, sognepræsten i Helligånds sogn (hvor Rysensteen ligger), landsforbundets top, samt en masse ledere fra FDF/FPF fra nær og fjern.

 

Rysensteen

At vort bycenter har fået navnet Rysensteen skyldes en konkurrence om et navn, som blev vundet af Inger og Frank Møller-Jensen fra Præstevang kredsen i Hillerød.