Giv et år


Giv et år til FDF og få meget mere igen.

Hvad laver en GEÅ-Medarbejder?

Som GEÅ medarbejder har du ansvaret for en masse forskellige opgaver deriblandt:

 - Driften af Rysensteen 
 - Udføre praktiske opgaver, anvist af inspektøren eller defineret fælles på et husmøde.
 - Assistere kontoret omkring håndtering af pakker, breve mm.
 -  Ansvar for tjek ind og tjek ud af lejere eller brugere – også udenfor normal arbejdstid.
 - Bemande huset efter behov i tidsrummet efter kl. 15.00 og i weekender, herunder at sikre huset til weekend eller nat ved at gå lukkerunden.                                              - Planlægning, afvikling og udvikling af arrangementer og initiativer på Rysensteen.  - SMUK-gudstjenster. GEÅerne er blevet hyret af Lyngby provsti til at udvikle og afholde anderledes konfirmandarrangementer. I forbindelse med dette modtager du også det eftertragtede Kirkepilot kursus som ruster dig til på bedste vis at udvikle og udføre kirkelige ungdomsarrangementer.                                                                      - Som GEÅ skriver du også for forbundets blade, FLUX, BLUZ og Lederen og kommer ofte med input til månedens magasiner.
 - GEÅerne varetager også Rysensteens Facebook- og hjemmeside, opdaterer  kalendre og bliver gjort bekendt med Kreds CMS, som er det program de fleste kredshjemmesider er opbygget på.
 - Som GEÅ er du også den der holder Rysensteens frivillige netværk vedlige. På den måde opnår du et stort socialt netværk, samt gode brugbare kontakter. 
 - Derudover kommer du også til at have en funktion til andre arrangementer som bl.a. Sing in, HB-stabsmøde, Medieweekend, kurser, samarbejde med lokale kirker og individuelle projekter.